โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมและบริหารงานก่อสร้างสำหรับผู้ควบคุมงานบรรจุใหม่

วันที่ : 7 พฤษภาคม 2561 09:40:59
444 อ่าน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมและบริหารงานก่อสร้างสำหรับผู้ควบคุมงานบรรจุใหม่โดยมีนายวิวัฒน์ ยอดนวล นธย.ชพ.ป.ผอ.กปร.เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 7 พฤาภาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ ชั้น 10

รูปภาพ

Top