นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยานประธานมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมและกล่าวปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมและบริหารงานก่อสร้างสำหรับผู้ควบคุมงานบรรจุใหม่

วันที่ : 11 พฤษภาคม 2561 16:55:53
341 อ่าน
นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยานประธานมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมและกล่าวปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมและบริหารงานก่อสร้างสำหรับผู้ควบคุมงานบรรจุใหม่ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ ชั้น 10

รูปภาพ

Top