พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กรมท่าอากาศยาน บริษััทไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท ขนส่ง จำกัด

วันที่ : 15 พฤษภาคม 2561 12:29:19
424 อ่าน
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กรมท่าอากาศยาน บริษััทไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท ขนส่ง จำกัด โดยนายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษััทไปรษณีย์ไทย จำกัด และนายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ได้ตกลงจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ กรมท่าอากาศยาน

รูปภาพ

Top