นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ร่วมถ่ายภาพหมู่ผู้บริหารกระทรวงคมนาคม

วันที่ : 16 พฤษภาคม 2561 10:01:21
705 อ่าน
นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ร่วมถ่ายภาพหมู่ผู้บริหารกระทรวงคมนาคม โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม และหัวหน้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคม แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ กระทรวงคมนาคม

รูปภาพ

Top