นางวรรณา ไกรกมล นปส.ชพ.รก.แทนเลขานุการกรม กล่าวบรรยายและร่วมถ่ายภาพหมู่แก่ผู้เข้ารับการอบรมข้าราชการและพนักงานราชการบรรจุใหม่ของ ทย. เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ กรมท่าอากาศยาน

วันที่ : 17 สิงหาคม 2561 13:36:47
490 อ่าน
นางวรรณา ไกรกมล นปส.ชพ.รก.แทนเลขานุการกรม กล่าวบรรยายและร่วมถ่ายภาพหมู่แก่ผู้เข้ารับการอบรมข้าราชการและพนักงานราชการบรรจุใหม่ของ ทย. เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ กรมท่าอากาศยาน

รูปภาพ

Top