นายกึกก้อง วิมุกตานนท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กล่าวเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งาานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(ส่วนภูมิภาค)

วันที่ : 20 สิงหาคม 2561 09:37:51
679 อ่าน
นายกึกก้อง วิมุกตานนท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กล่าวเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งาานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(ส่วนภูมิภาค)ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ กรมท่าอากาศยาน

รูปภาพ

Top