นางวรรณา ไกรกมล นปส.ชพ.รก.แทนเลขานุการกรม กล่าวเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR และกล้องโทรศัพท์มือถือ

วันที่ : 10 กันยายน 2561 09:48:01
382 อ่าน
นางวรรณา ไกรกมล นปส.ชพ.รก.แทนเลขานุการกรม กล่าวเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR และกล้องโทรศัพท์มือถือ ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ กรมท่าอากาศยาน

รูปภาพ

Top