นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน(ด้านมาตรฐาน) ประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขข้อบกพร่อง ทย.กระบี่ ทย.อุบลราชธานีทย.อุดรธานี เพื่อขอรับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ ครั้งที่ 1/2561

วันที่ : 5 ตุลาคม 2561 10:48:34
317 อ่าน
นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน(ด้านมาตรฐาน) ประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขข้อบกพร่อง ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานอุดรธานี เพื่อขอรับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ตุลาตม 2561 ณ ห้องประชุมศรีภูมิ กรมท่าอากาศยาน

รูปภาพ

Top