นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานกล่าวเปิดการอบรมการเขียนหนังสือราชการหนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุม รุ่นที่ 1

วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 09:42:51
312 อ่าน
นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานกล่าวเปิดการอบรมการเขียนหนังสือราชการหนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุม รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม- 2 พฤศจิกายน 2651 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ กรมท่าอากาศยาน

รูปภาพ

Top