นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ถวายผ้ากฐินพระราชทานประจำปี 2561 ณ พระอุโบสถวัดปรินายกวรวิหาร

วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2561 09:32:10
246 อ่าน
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป้นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานประจำปี 2561 พร้อมด้วยนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม โดยมี นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน และเจ้าหน้าที่กรมท่าอากาศยาน หัวหน้าหน่วยงานเจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน เมื่อวันที่ 14 พฤสจิกายน 2561 ณ พระอุโบสถวัดปรินายกวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

รูปภาพ

Top