บริษัทพายซอฟท์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย การฝึกอบรมโครงการพัมนาระบบการจัดการฐานข้อมูล อุปกรณ์ เครื่องมือ อะไหล่ และบำรุงรักษาแบบรวมศูนย์ กรมท่าอากาศยาน

วันที่ : 20 ธันวาคม 2561 10:01:43
240 อ่าน
กรมท่าอากาศยานจัดการฝึกอบรมโครงการพัมนาระบบการจัดการฐานข้อมูล อุปกรณ์ เครื่องมือ อะไหล่ และบำรุงรักษาแบบรวมศูนย์ สำหรับเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน โดยมีบริษัทพายซอฟท์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย ระหว่างวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ ชั้น 10 กรมท่าอากาศยาน

รูปภาพ

Top