นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมประเมินผลการควบคุมภายใน กรมท่าอากาศยาน

วันที่ : 20 ธันวาคม 2561 10:09:39
269 อ่าน
นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมประเมินผลการควบคุมภายใน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีภูมิ กรมท่าอากาศยาน

รูปภาพ

Top