นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานการประชุมหารือระหว่าง กรมท่าอากาศยาน กับ สำนักงบประมาณ

วันที่ : 20 ธันวาคม 2561 14:47:23
262 อ่าน
นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานการประชุมหารือระหว่าง กรมท่าอากาศยาน กับ สำนักงบประมาณ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีภูมิ กรมท่าอากาศยาน

รูปภาพ

Top