นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และเสนอแนวทางในการจัดให้ที่ราชพัสดุและที่ดินที่อยู่ในความครอบครองใช้ประโยชน์ของ ทย.

วันที่ : 28 ธันวาคม 2561 10:17:03
288 อ่าน
นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และเสนอแนวทางในการจัดให้ที่ราชพัสดุและที่ดินที่อยู่ในความครอบครองใช้ประโยชน์ของกรมท่าอากาศยาน ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีภูมิ กรมท่าอากาศยาน

รูปภาพ

Top