นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และเสนอแนวทางในการจัดให้ที่ราชพัสดุและที่ดินที่อยู่ในความครอบครองใช้ประโยชน์ของกรมท่าอากาศยาน ครั้งที่ 4/2562

วันที่ : 9 มกราคม 2562 13:52:15
202 อ่าน
นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และเสนอแนวทางในการจัดให้ที่ราชพัสดุและที่ดินที่อยู่ในความครอบครองใช้ประโยชน์ของกรมท่าอากาศยาน ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีภูมิ กรมท่าอากาศยาน

รูปภาพ

Top