นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมการพิจารณาโอนท่าอากาศยาน

วันที่ : 10 มกราคม 2562 10:11:32
521 อ่าน
นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมการพิจารณาโอนท่าอากาศยาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีภูมิ กรมท่าอากาศยาน

รูปภาพ

Top