ราคากลางงานจ้างปรับปรุงไฟส่องสว่างภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานนครพนม โดยวิธีประกาสเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ราคากลางงานจ้างปรับปรุงไฟส่องสว่างภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานนครพนม โดยวิธีประกาสเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :
  -
 • วันที่ประกาศ :
  10 พฤษภาคม 2561
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  -
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช..pdf

  ขนาดไฟล์ 144 KB

  32 ครั้ง 10 พ.ค. 2561

  ปร.4 ปร.5.pdf

  ขนาดไฟล์ 803 KB

  42 ครั้ง 10 พ.ค. 2561
Top