ราคากลางซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 350 KVA. และปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำ อาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ราคากลางซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 350 KVA. และปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำ อาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :
  -
 • วันที่ประกาศ :
  10 พฤษภาคม 2561
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  -
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช..pdf

  ขนาดไฟล์ 160 KB

  58 ครั้ง 10 พ.ค. 2561

  ปร.4 ปร.5.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  57 ครั้ง 10 พ.ค. 2561
Top