ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด ๒๕ ท่าอากาศยาน (ทกบ. ทอด. ทสฎ. ทอบ. ทนศ. ทขก. ทตง. ทพล. ทนพ. ทสน. ทลป. ทนน. ทนธ. ทมส. ทรอ. ทรน. ทลย. ทชพ. ทมด. ทพร. ทบร. ทหห. ทปย. ทนม. ทพช.) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด ๒๕ ท่าอากาศยาน (ทกบ. ทอด. ทสฎ. ทอบ. ทนศ. ทขก. ทตง. ทพล. ทนพ. ทสน. ทลป. ทนน. ทนธ. ทมส. ทรอ. ทรน. ทลย. ทชพ. ทมด. ทพร. ทบร. ทหห. ทปย. ทนม. ทพช.) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
 • รายละเอียด :
  -
 • วันที่ประกาศ :
  9 ตุลาคม 2561
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  17 ตุลาคม 2561
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช.pdf

  ขนาดไฟล์ 255 KB

  48 ครั้ง 9 ต.ค. 2561

  ตารางวงเงิน.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  43 ครั้ง 9 ต.ค. 2561
Top