ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ (PABX) ๒๕ ท่าอากาศยาน (ทกบ. ทอด. ทสฎ. ทอบ. ทนศ. ทขก. ทตง. ทพล. ทมด. ทมส. ทปย. ทลป. ทพช. ทพร. ทนน. ทนม. ทรอ. ทลย. ทสน. ทนพ. ทหห. ทชพ. ทรน. ทบร. ทนธ.) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ (PABX) ๒๕ ท่าอากาศยาน (ทกบ. ทอด. ทสฎ. ทอบ. ทนศ. ทขก. ทตง. ทพล. ทมด. ทมส. ทปย. ทลป. ทพช. ทพร. ทนน. ทนม. ทรอ. ทลย. ทสน. ทนพ. ทหห. ทชพ. ทรน. ทบร. ทนธ.) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร
 • รายละเอียด :
  -
 • วันที่ประกาศ :
  10 ตุลาคม 2561
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  17 ตุลาคม 2561
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช.pdf

  ขนาดไฟล์ 262 KB

  26 ครั้ง 10 ต.ค. 2561

  ปร4-ปร5.pdf

  ขนาดไฟล์ 970 KB

  27 ครั้ง 10 ต.ค. 2561
Top