ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสื่อสารดาวเทียม ๒๕ ท่าอากาศยาน และระบบศูนย์กลางกรมท่าอากาศยาน (ทกบ. ทอด. ทสฎ. ทอบ. ทนศ. ทขก. ทตง. ทพล. ทมด. ทมส. ทปย. ทลป. ทพช. ทพร. ทนน. ทนม.ทรอ. ทลย. ทสน. ทนพ. ทหห. ทชพ. ทรน. ทบร. ทนธ.) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประก

Top