จ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย ๒๒ ท่าอากาศยาน (ทกบ. ทอด. ทสฎ. ทอบ. ทนศ. ทขก. ทตง. ทพล. ทมส. ทสน. ทนพ. ทหห. ทนธ. ทบร. ทมด. ทรอ. ทลย. ทนม. ทรน. ทนน. ทลป. ทปย.) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

 • ชื่อประกาศ TOR :
  จ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย ๒๒ ท่าอากาศยาน (ทกบ. ทอด. ทสฎ. ทอบ. ทนศ. ทขก. ทตง. ทพล. ทมส. ทสน. ทนพ. ทหห. ทนธ. ทบร. ทมด. ทรอ. ทลย. ทนม. ทรน. ทนน. ทลป. ทปย.) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
 • รายละเอียด :
  -
 • วันที่ประกาศ :
  11 ตุลาคม 2561
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  17 ตุลาคม 2561
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช..pdf

  ขนาดไฟล์ 523 KB

  36 ครั้ง 11 ต.ค. 2561

  ปร.4.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  38 ครั้ง 11 ต.ค. 2561
Top