ประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบ Digital CCTV จำนวน 45 กล้อง และระบบควบคุมพื้นที่อาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานนครพนม ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ๑ ระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบ Digital CCTV จำนวน 45 กล้อง และระบบควบคุมพื้นที่อาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานนครพนม ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ๑ ระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :
  -
 • วันที่ประกาศ :
  12 ตุลาคม 2561
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  18 ตุลาคม 2561
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช-CCTV จำนวน 45 กล้อง ท่าอากาศยานนครพนม.pdf

  ขนาดไฟล์ 936 KB

  44 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

  ราคากลาง-CCTV จำนวน 45 กล้อง ท่าอากาศยานนครพนม.pdf

  ขนาดไฟล์ 4 MB

  50 ครั้ง 12 ต.ค. 2561
Top