ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติม อาคารที่พักผู้โดยสารที่ท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานนครพนม ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ๑ แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติม อาคารที่พักผู้โดยสารที่ท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานนครพนม ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ๑ แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  8 พฤศจิกายน 2561
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  -
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช..pdf

  ขนาดไฟล์ 354 KB

  46 ครั้ง 1 ธ.ค. 2561

  รายการปริมาณราคาค่าก่อสร้าง.pdf

  ขนาดไฟล์ 18 MB

  41 ครั้ง 1 ธ.ค. 2561
Top