ประกวดราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ประกวดราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :
  -
 • วันที่ประกาศ :
  3 ธันวาคม 2561
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  -
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช.pdf

  ขนาดไฟล์ 223 KB

  27 ครั้ง 2 ธ.ค. 2561

  ตารางวงเงิน.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  23 ครั้ง 2 ธ.ค. 2561
Top