จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ อาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ชื่อประกาศ TOR :
  จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ อาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :
  -
 • วันที่ประกาศ :
  3 ธันวาคม 2561
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  -
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช.pdf

  ขนาดไฟล์ 234 KB

  32 ครั้ง 2 ธ.ค. 2561

  ตารางวงเงิน.pdf

  ขนาดไฟล์ 5 MB

  37 ครั้ง 2 ธ.ค. 2561
Top