ประกาศราคากลางจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ของท่าอากาศยาน 25 แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ประกาศราคากลางจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ของท่าอากาศยาน 25 แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  2 ธันวาคม 2561
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  -
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช..pdf

  ขนาดไฟล์ 257 KB

  56 ครั้ง 2 ธ.ค. 2561

  ปร 4 ปร 5.pdf

  ขนาดไฟล์ 5 MB

  88 ครั้ง 2 ธ.ค. 2561
Top