ซื้ออะไหล่ระบบสื่อสารดาวเทียม ย่าน C-Band ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ซื้ออะไหล่ระบบสื่อสารดาวเทียม ย่าน C-Band ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  8 มกราคม 2562
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  -
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช.pdf

  ขนาดไฟล์ 485 KB

  26 ครั้ง 8 ม.ค. 2562

  ปริมาณงานและราคา.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  25 ครั้ง 8 ม.ค. 2562
Top