จ้างที่ปรึกษาติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าอากาศยาน 17 แห่ง (ท่าอากาสยานปาย แม่ฮ่องสอน เพชรบูรณ์ พิษณุโลก น่านนคร ลำปาง แม่สอด อุดรธานี ขอนแก่น อุบลราชธานี ขอนแก่น อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด นครราชสีมา กระบี่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช นราธิวาส และเบตง) โดยวิธีคั

 • ชื่อประกาศ TOR :
  จ้างที่ปรึกษาติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าอากาศยาน 17 แห่ง (ท่าอากาสยานปาย แม่ฮ่องสอน เพชรบูรณ์ พิษณุโลก น่านนคร ลำปาง แม่สอด อุดรธานี ขอนแก่น อุบลราชธานี ขอนแก่น อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด นครราชสีมา กระบี่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช นราธิวาส และเบตง) โดยวิธีคั
 • รายละเอียด :

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  9 มกราคม 2562
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  -
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  แบบปปช..pdf

  ขนาดไฟล์ 522 KB

  51 ครั้ง 9 ม.ค. 2562

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  51 ครั้ง 9 ม.ค. 2562
Top