ราคากลางงานจ้างก่อสร้างเสริมความแข็งแรงทางวิ่ง ก่อสร้างทางขับและลานจอดเครื่องบิน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน ท่าอากาศยานตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ๑ แห่ง โดยวิธีประกวศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ราคากลางงานจ้างก่อสร้างเสริมความแข็งแรงทางวิ่ง ก่อสร้างทางขับและลานจอดเครื่องบิน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน ท่าอากาศยานตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ๑ แห่ง โดยวิธีประกวศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  10 มกราคม 2562
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  -
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  CCF10012562.pdf

  ขนาดไฟล์ 300 KB

  101 ครั้ง 10 ม.ค. 2562

  ปร.4 ปร.5 ปร.6.pdf

  ขนาดไฟล์ 13 MB

  117 ครั้ง 10 ม.ค. 2562
Top