ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบเดินผ่าน(Walk Through) และยี่ห้อ Allsun และยี่ห้อ DRC โดยวิธีคัดเลือก

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบเดินผ่าน(Walk Through) และยี่ห้อ Allsun และยี่ห้อ DRC โดยวิธีคัดเลือก
 • รายละเอียด :

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  11 มกราคม 2562
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  -
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช.pdf

  ขนาดไฟล์ 287 KB

  35 ครั้ง 11 ม.ค. 2562

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 816 KB

  35 ครั้ง 11 ม.ค. 2562
Top