ราคากลางงานซื้ออะไหล่อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสนามบิน ยี่ห้อ ADB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ราคากลางงานซื้ออะไหล่อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสนามบิน ยี่ห้อ ADB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • รายละเอียด :

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  12 มกราคม 2562
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  -
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช.pdf

  ขนาดไฟล์ 313 KB

  46 ครั้ง 12 ม.ค. 2562

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 344 KB

  53 ครั้ง 12 ม.ค. 2562
Top