จ้างก่อสร้างจุดตรวจค้นรถยนต์ บริเวณหน้าที่อากาศยานพิษณุโลก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

 • ชื่อประกาศ TOR :
  จ้างก่อสร้างจุดตรวจค้นรถยนต์ บริเวณหน้าที่อากาศยานพิษณุโลก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
 • รายละเอียด :

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  25 มกราคม 2562
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  -
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช.pdf

  ขนาดไฟล์ 611 KB

  71 ครั้ง 29 ม.ค. 2562

  ปร4 ปร5.pdf

  ขนาดไฟล์ 8 MB

  80 ครั้ง 29 ม.ค. 2562
Top