จ้างก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ชื่อประกาศ TOR :
  จ้างก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  29 มกราคม 2562
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  6 กุมภาพันธ์ 2562
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช.pdf

  ขนาดไฟล์ 733 KB

  173 ครั้ง 29 ม.ค. 2562

  BOQ2.pdf

  ขนาดไฟล์ 57 MB

  156 ครั้ง 29 ม.ค. 2562

  BOQ1.pdf

  ขนาดไฟล์ 73 MB

  169 ครั้ง 29 ม.ค. 2562
Top