ราคากลางงานซื้อและติดตั้งพรมภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานหัวหิน โดยวิธีคัดเลือก

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ราคากลางงานซื้อและติดตั้งพรมภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานหัวหิน โดยวิธีคัดเลือก
 • รายละเอียด :

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  15 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  -
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช..pdf

  ขนาดไฟล์ 222 KB

  82 ครั้ง 15 ก.พ. 2562

  ใบแสดงปริมาณงานและราคา.pdf

  ขนาดไฟล์ 623 KB

  93 ครั้ง 15 ก.พ. 2562
Top