ราคากลางซื้ออะไหล่อุปกรณ์ระบบ CCTV และระบบ Access Control ยี่ห้อ Bosch โดยวิธีคัดเลือก

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ราคากลางซื้ออะไหล่อุปกรณ์ระบบ CCTV และระบบ Access Control ยี่ห้อ Bosch โดยวิธีคัดเลือก
 • รายละเอียด :

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  15 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  -
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช..pdf

  ขนาดไฟล์ 265 KB

  158 ครั้ง 15 ก.พ. 2562

  ใบปริมาณงานและราคา.pdf

  ขนาดไฟล์ 707 KB

  126 ครั้ง 15 ก.พ. 2562
Top