จ้างบำรุงรักษาระบบประปาและสุขาภิบาล ท่าอากาศยาน 26 แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ชื่อประกาศ TOR :
  จ้างบำรุงรักษาระบบประปาและสุขาภิบาล ท่าอากาศยาน 26 แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  -
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  -
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ราคากลางแบบบก.06.pdf

  ขนาดไฟล์ 263 KB

  74 ครั้ง 10 เม.ย. 2562

  ราคากลาง ปร.4 ปร. 5.pdf

  ขนาดไฟล์ 42 MB

  68 ครั้ง 10 เม.ย. 2562
Top