ซื้ออะไหล่อุปกรณ์ไฟฝัง Approach Light Inset ยี่ห้อ ATG โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ซื้ออะไหล่อุปกรณ์ไฟฝัง Approach Light Inset ยี่ห้อ ATG โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • รายละเอียด :

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  -
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  -
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ราคากลาง บก.06.pdf

  ขนาดไฟล์ 258 KB

  79 ครั้ง 22 มี.ค. 2562

  ราคากลางแบบ ปร.5.pdf

  ขนาดไฟล์ 619 KB

  125 ครั้ง 22 มี.ค. 2562
Top