จ้างปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารขนส่งสินค้าทางอากาศ ที่ท่าอากาศยานอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ชื่อประกาศ TOR :
  จ้างปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารขนส่งสินค้าทางอากาศ ที่ท่าอากาศยานอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  17 เมษายน 2562
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  -
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช.pdf

  ขนาดไฟล์ 141 KB

  73 ครั้ง 17 เม.ย. 2562

  ปร4 ปร5.pdf

  ขนาดไฟล์ 574 KB

  72 ครั้ง 17 เม.ย. 2562
Top