ปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มเติมระบบสุขาภิบาล ที่ท่าอากาศยานน่านนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มเติมระบบสุขาภิบาล ที่ท่าอากาศยานน่านนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
 • รายละเอียด :
  -
 • วันที่ประกาศ :
  22 มิถุนายน 2562
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  -
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช.pdf

  ขนาดไฟล์ 489 KB

  158 ครั้ง 22 มิ.ย. 2562

  ปริมาณงานและราคา.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  124 ครั้ง 22 มิ.ย. 2562
Top