จ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์และบริหารจัดการระบบอินเตอร์เน็ตท่าอากาศยาน ๒๕ แห่ง

 • ชื่อประกาศ TOR :
  จ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์และบริหารจัดการระบบอินเตอร์เน็ตท่าอากาศยาน ๒๕ แห่ง
 • รายละเอียด :

  รายละเอียดตามแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  2 กันยายน 2562
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  -
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปริมาณงานและราคา.pdf

  ขนาดไฟล์ 399 KB

  53 ครั้ง 2 ก.ย. 2562

  ปปช..pdf

  ขนาดไฟล์ 424 KB

  51 ครั้ง 2 ก.ย. 2562
Top