จ้างบำรุงรักษาระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการข้อมูลแสดงเวลาเข้า - ออกจริงของท่าอากาศยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ชื่อประกาศ TOR :
  จ้างบำรุงรักษาระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการข้อมูลแสดงเวลาเข้า - ออกจริงของท่าอากาศยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  รายละเอียดตามแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  3 กันยายน 2562
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  -
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช.pdf

  ขนาดไฟล์ 427 KB

  98 ครั้ง 3 ก.ย. 2562

  ตารางวงเงิน.pdf

  ขนาดไฟล์ 544 KB

  72 ครั้ง 3 ก.ย. 2562
Top