ราคากลางซื้ออะไหล่อุปกรณ์ระบบ CCTV และระบบ Access Control ยี่ห้อ Bosch และ Siqura

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ราคากลางซื้ออะไหล่อุปกรณ์ระบบ CCTV และระบบ Access Control ยี่ห้อ Bosch และ Siqura
 • รายละเอียด :

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  -
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  -
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  แบบ บก.06.pdf

  ขนาดไฟล์ 61 KB

  22 ครั้ง 19 ม.ค. 2563

  ปร.4 ปร.5.pdf

  ขนาดไฟล์ 186 KB

  20 ครั้ง 19 ม.ค. 2563
Top