ราคากลางซื้ออะไหล่ระบบเสียงประกาศ และระบบเสียงห้องประชุม สำหรับใช้งานที่ท่าอากาศยานภูมิภาค และกรมท่าอากาศยาน (ส่วนกลาง) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ราคากลางซื้ออะไหล่ระบบเสียงประกาศ และระบบเสียงห้องประชุม สำหรับใช้งานที่ท่าอากาศยานภูมิภาค และกรมท่าอากาศยาน (ส่วนกลาง) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  -
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  -
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  บก. 06 ซื้ออะไหล่ระบบเสียงประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 455 KB

  13 ครั้ง 22 ม.ค. 2563

  ตารางแดงราคา ซื้อะไหล่ระบบเสียงประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  13 ครั้ง 22 ม.ค. 2563
Top