ราคากลางซื้อรถดับเพลิงอากาศยาน ขนาดกลาง ท่าอากาศยานเบตง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 2 คัน

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ราคากลางซื้อรถดับเพลิงอากาศยาน ขนาดกลาง ท่าอากาศยานเบตง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 2 คัน
 • รายละเอียด :

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  21 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  -
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  บก.06.pdf

  ขนาดไฟล์ 290 KB

  18 ครั้ง 21 ก.พ. 2563
Top