ราคากลางซื้อรถกู้ภัยอากาศยานพร้อมอุปกรณ์ ท่าอากาศยานเลย ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 คัน ท่าอากาศยานระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 คัน ท่าอากาศยานแพร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 คัน ท่าอากาศยานเบตง ตำบลยะรม อำเภอเบตง

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ราคากลางซื้อรถกู้ภัยอากาศยานพร้อมอุปกรณ์ ท่าอากาศยานเลย ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 คัน ท่าอากาศยานระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 คัน ท่าอากาศยานแพร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 คัน ท่าอากาศยานเบตง ตำบลยะรม อำเภอเบตง
 • รายละเอียด :

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  -
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  -
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  บก06.pdf

  ขนาดไฟล์ 619 KB

  11 ครั้ง 24 ก.พ. 2563
Top