ราคากลาง งานซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง กรมท่าอากาศยาน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 2 ระบบ

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ราคากลาง งานซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง กรมท่าอากาศยาน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 2 ระบบ
 • รายละเอียด :
  -
 • วันที่ประกาศ :
  -
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  -
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  บก06-ซื้อลิฟท์โดยสาร 2 ระบบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 966 KB

  18 ครั้ง 25 ก.พ. 2563

  ราคากลาง-ซื้อลิฟท์โดยสาร 2 ระบบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  20 ครั้ง 25 ก.พ. 2563
Top