ราคากลางจ้างก่อสร้างจุดตรวจค้นรถยนต์หน้าท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ราคากลางจ้างก่อสร้างจุดตรวจค้นรถยนต์หน้าท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง
 • รายละเอียด :

  รายละอียดตามเอกสารแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  23 มีนาคม 2563
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  -
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  บก01.pdf

  ขนาดไฟล์ 638 KB

  4 ครั้ง 23 มี.ค. 2563

  ปริมาณงานและราคา.pdf

  ขนาดไฟล์ 10 MB

  5 ครั้ง 23 มี.ค. 2563
Top