ราคากลางจ้างก่อสร้างรั้วปิดเขตการบินและปรับปรุงรั้วรอบบริเวณ ท่าอากาศยานน่านนคร ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ราคากลางจ้างก่อสร้างรั้วปิดเขตการบินและปรับปรุงรั้วรอบบริเวณ ท่าอากาศยานน่านนคร ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก
 • รายละเอียด :

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  9 มีนาคม 2564
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  -
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  แบบ บก 01.pdf

  ขนาดไฟล์ 62 KB

  20 ครั้ง 9 มี.ค. 2564

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 255 KB

  18 ครั้ง 9 มี.ค. 2564
Top