ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่งพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน และองค์ประกอบอื่น ๆ ท่าอากาศยานตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่งพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน และองค์ประกอบอื่น ๆ ท่าอากาศยานตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  12 มีนาคม 2564
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  17 มีนาคม 2564
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  แบบ บก 01.pdf

  ขนาดไฟล์ 527 KB

  37 ครั้ง 12 มี.ค. 2564

  แบบ สรุป ปร 4 ค.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  36 ครั้ง 12 มี.ค. 2564

  แบบ สรุป ปร. 4 ข.pdf

  ขนาดไฟล์ 3 MB

  34 ครั้ง 12 มี.ค. 2564

  บัยชีรายการก่อสร้าง.pdf

  ขนาดไฟล์ 8 MB

  39 ครั้ง 12 มี.ค. 2564

  แบบ สรุป ปร 4 ก (2).pdf

  ขนาดไฟล์ 10 MB

  30 ครั้ง 12 มี.ค. 2564

  แบบ สรุป ปร. 4 ก (1).pdf

  ขนาดไฟล์ 10 MB

  32 ครั้ง 12 มี.ค. 2564
Top